De Gouden Zandlopers

4 november 2021

Amsterdam

Reglement

Op de uitreiking van de Gouden Zandlopers is het volgende reglement van toepassing:

 1. In alle categorieën, met uitzondering van de Stand van de Advocatuur Awards (Grootste Groeier, Grootste Onafhankelijke Notariskantoor en Diversiteit), worden de winnaars bepaald door een jury.
 2. De jury controleert of alle nominaties voldoen aan de eisen als zoals bepaald in dit reglement.  Indien dit niet blijkt, kunnen nominaties ongeldig worden verklaard. Nominaties die na de gecommuniceerde deadline worden ingediend, worden automatisch ongeldig verklaard.
 3. Als de jury besluit dat een categorie niet genoeg nominaties heeft ontvangen, zal de organisatie de categorie annuleren.
 4. Voor de categorieën waarvoor men nominaties kan indienen, worden jaarlijks de randvoorwaarden bepaald voor de jury. Deze voorwaarden worden vermeld bovenaan het nominatieformulier en kunt u hieronder vinden.

 

Voorwaarden per categorie:

Legal Innovation Award
 • De te nomineren innovatie mag niet eerder zijn ingediend voor een Gouden Zandloper;
 • de innovatie richt zich op juridische dienstverlening in de breedste zin van het woord;
 • de inzending kan een Legal Tech of software oplossing zijn, maar dat hoeft niet;
 • de inzending heeft een duidelijke relevante meerwaarde voor de klant;
 • de inzending heeft een duidelijke impact gehad;
 • de inzending moet reeds geïmplementeerd zijn in Nederland en mag geen concept meer zijn;
 • opgegeven referenties kunnen worden benaderd door de jury;
 • op verzoek van de jury, kan om een demo / presentatie / toelichting gevraagd worden. U hoort dit uiterlijk 3 september. Pitches zullen plaatsvinden op vrijdag 10 september.

 

Legal Design Award

 • Het te nomineren Legal Design concept mag niet eerder zijn ingediend voor een Gouden Zandloper;
 • de inzending heeft een duidelijke meerwaarde voor de klant;
 • de inzending is door het kantoor zelf ontwikkeld of in opdracht vervaardigd;
 • het Legal Design dient te worden toegelicht d.m.v. een (max) 5 min. durende video.

 

Inovative Legal Education Award

 • Het te nomineren onderwijs is niet eerder ingediend voor een Gouden Zandloper;
 • de inzending richt zich op innovatie m.b.t. juridische dienstverlening;
 • de inzending kan een legal tech component hebben, maar dit is geenszins een verplichting. De innovatie kan veel breder zijn dan alleen techniek of software;
 • de inzending mag ook een samenwerking zijn tussen een opleidingsinstituut en bedrijfsleven;
 • de inzending moet reeds geïmplementeerd zijn en mag geen concept meer zijn;
 • op verzoek van de jury, kan om een demo / presentatie / toelichting gevraagd worden. U hoort dit uiterlijk 3 september. Pitches zullen plaatsvinden op vrijdag 10 september.

 

Oeuvre Award

 • De ingezonden persoon heeft meer dan 20 jaar werkervaring in het juridisch werkveld;
 • heeft een actieve en inspirerende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het juridische vak;
 • is in meerdere sectoren actief geweest;
 • heeft een voorbeeldfunctie;
 • heeft een visie op het juridische vak en is actief in het delen daarvan.

 

Young Talent Award

 • De te nomineren Young Talent is niet eerder genomineerd voor een Gouden Zandloper;
 • is op 4 november 2021 niet ouder dan 30 jaar; 
 • is advocaat, paralegal, kandidaat-notaris, professional support lawyer, bedrijfsjurist, opleider, docent, juridisch medewerker, of anderszins werkzaam binnen het juridisch speelveld;
 • heeft een actieve bijdrage geleverd aan diverse projecten en cases;
 • heeft meer gedaan op het juridisch vlak dan wordt verwacht van iemand van zijn/haar leeftijd, ditgene is wat hem/haar onderscheid van leeftijdsgenoten in het juridische vak;
 • de genomineerde heeft een visie op het juridische vak en is actief in het delen daarvan.

 

Legal Counsel Award

 • De te nomineren Legal Counsel is niet eerder ingediend voor een Gouden Zandloper;
 • is > 2 jaar werkzaam als Legal Counsel;
 • heeft een actieve bijdrage geleverd aan diverse projecten en cases;
 • heeft een duidelijke visie op risicomanagement;
 • de genomineerde heeft een visie op het juridische vak en is actief in het delen daarvan.

 

Access to Justice Award

 • De te nomineren persoon of initiatief is niet eerder ingediend voor een Gouden Zandloper;
 • de nominatie kan worden ingediend voor één of meerdere personen of een initiatief binnen het juridisch werkveld;
 • de inzending levert een actieve, relevante en impactvolle bijdrage op het maatschappelijke vlak van access to justice die duidelijk onderbouwd wordt door acties en voorbeelden;
 • deze actieve bijdrage kan ook onderdeel zijn van de baan die de te nomineren persoon beoefent; 
 • de genomineerde heeft een visie op dit maatschappelijk thema en is actief in het delen daarvan.

 

In-house Legal Team Award

 • Het te nomineren legal team bestaat uit minimaal 2 personen en is een in-house legal team;
 • het kan gaan om een in-house legal team zowel bij een profit als non-profit organisatie;
 • dit in-house legal team is met een innovatieve oplossing gekomen die concreet meerwaarde biedt aan verschillende stakeholders (bv. het eigen team, andere business units, de klant);
 • dit kan bijvoorbeeld zijn een andere manier van werken of een geslaagd project dat aan de hand van voorbeelden kan worden ondersteund;
 • het in-house legal team mag door iedereen (waaronder teamleden van het in-house team) worden genomineerd.

 

Team Spirit Award

 • De Team Spirit Award is ons jaarlijks wisselende Thema Award, dit jaar is het thema people engagement;
 • inzendingen kunnen worden ingezonden voor activiteiten/initiatieven/programma’s op het gebied people engagement en/of interne communicatie;
 • de inzending heeft een duidelijke meerwaarde op het gebied van engagement van teams en connected blijven;
 • de inzending is verfrissend en innovatief;
 • de inzending geeft aan hoe een team of bedrijf zich op een bijzondere manier heeft aangepast aan de veranderende (werk)omstandigheden.